foto-welkom

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, een protestantse kerk, ook bekend onder de naam "Hernhutters". Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Onze diensten en andere activiteiten zijn gekenmerkt door vreugde aan de muziek, door een rijke traditie, door nieuwe activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze levendige kinder- en jeugdgroepen. Onze diensten zijn open voor iedereen.


Agenda

31 januari
19.00 uur
Zangdienst
Zr. A. Prause
1 februari
10.00 uur
Jeugddienst
Br. D. S. Reeb
7 februari
19.00 uur
Zangdienst
Br. M. de Vos
8 februari
10.00 uur
Preekdienst
Br. M. Gill
14 februari
19.00 uur
Zangdienst
Br. M. Gill
15 februari
10.00 uur
Preekdienst
Br. H. Kronenburg
21 februari
19.00 uur
Zangdienst
Zr. J. Hasewinkel
22 februari
10.00 uur
Preekdienst
Br. M. de Vos
28 februari
19.00 uur
Zangdienst
Br. H. Bouma

Dagtekst voor zondag 01 februari 2015

Septuagesima (70 dagen voor Pasen)

Niet op grond van onze verdiensten richten we onze smeekbeden tot U, maar op grond van uw grote barmhartigheid.
Dan. 9:18

Dagtekst:
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

Jes. 40:10

Leertekst:
Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen.

Openb. 40:4

» meer over Dagteksten


Mededelingen

Diensten meeluisteren vanaf nu via Kerkdienstgemist.nl

Vanaf nu worden onze diensten uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Als u in de Agenda bij een dienst op de link "luisteren" klikt, kunt u vervolgens direct live het meeluisteren starten.
Reeds uitgezonden diensten kunt u via de website van Kerkdienstgemist.nl nog achteraf beluisteren.


Wij verhuren onze kerk

Voor bruiloften (ook het burgerlijk huwelijk), begrafenissen,  lezingen, concerten en recepties.

Voor meer informatie over de mogelijkheden hiervan en de prijzen kunt u op onze pagina "Verhuur" kijken of direct contact opnemen met het EBG kantoor 030-6922213.


Rondleidingen

Het is mogelijk om rondgeleid te worden over onze mooie pleinen en de kerk uit de 18de eeuw.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de archivaris van de EBG Zeist.

Tel: 06-13836456
E-mail: archief.zeist@ebg.nlWeeknieuws / EBG-nieuws / ZZg-nieuws

      » Naar het actuele ZZg-nieuws