Dinsdag 25 september 2018

De HEER zei tot Jakob: Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.

Gen. 28:15

Door zijn geloof kon Jakob de beide zonen van Jozef zegenen.

Hebr. 11:21