Zaterdag 23 juni 2018

Ter wille van zijn naam zal de HEER zijn volk niet in de steek laten.

1 Sam. 12:22

U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

2 Kor. 8:9 (HSV)