Maandag 11 december 2017

Moge de HEER u zegenen en u beschermen.

Num. 6:24

Zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent.

1 Petr. 3:9 (WV)